Aleksandra Tehomilić

Dubašljanska 75a, 51511 Malinska
+385 92 302 3474
zavodnja@yahoo.com

1 Magnet s motivom Kolejana
2 Magnet s motivom krčkih sopaca
3 Reljefna minijatura Knez Mikula i kneginja ispred Frankopanskog kaštela