Danijela Oremović

Brzac 172a, 51500 Krk
+385 91 575 1484
d.o.maj66@gmail.com

1 Ukrasno, keramičko stabalce smokve