Helena d.o.o.

Vela placa 8, 51500 Krk
+385 98 940 62 46
http://www.helena.hr

Galerija Stanić

1 Skulptura od maslinovog drva s motivom glagoljskog slova
2 Pokazivač stranica od maslinovog drva s motivom hrvatskog pletera