Senkić d.o.o.

Klančić 2, 51521 Punat
+385 98 369 927

1 Privjesci od maslinovog drva s motivom glagoljskog slova
2 Svijećnjak od maslinovog drva