Smiljka Franjić i Kristina Ladika

Smiljka: Samoborska cesta 97c, 10090 Zagreb | Kristina: Matije Valjavca 5, 10000 Zagreb
+385 91 799 4707 | +385 91 508 6000

Vrećica s blagom, platnena vrećica s drvenim nakitom inspiriranim svetačkim legendama
Immortella, komplet mjedenog nakita [naušnice, narukvica i ogrlica] inspiriran cvijetom smilja