Katica Orlovčić

Kras 159, 51514 Dobrinj
+385 99 846 99 43

Kamižot, ukrasna keramička posudica inspirirana krčkim narodnim nošnjama