Aquarium Terrarium Krk


Može se vidjeti preko 100 vrsta jadranskih riba,  od kojih treba izdvojiti - murine, jastoge, rakovice, kostorog, morski konjic i slično.

U jedinom terariumu na našoj obali mogu se vidjet egzotični gmazovi - Krokodil cajman, kraljevki udav, bradate agame, vodene agame, kameleone, razne zmije.

Više informacija na www.aquariumkrk.com


© 2019. znaor.com