Turistička zajednica Grada KrkaTuristička zajednica Grada Krka

grad povijesti i kulture

Slikanje

Doživite i upoznajte naš grad  očima umjetnika. Slikovite kale, mediteransko svijetlo, blaga klima u prolijeću i jeseni poziva Vas da kreativno provedete Vaš odmor kod nas.

Slikarski odmor u Krku: www.workshop.galerija-dagmar.hr

Prijava