Turistička zajednica Grada KrkaTuristička zajednica Grada Krka

grad povijesti i kulture

 

Pridružite se Uskršnjoj dobrodošlici uz tradicionalnu krčku pogaču i Uskršnja jaja.
10:30 - 13:00 ispred Turističko-informativnog centra u Krku

 

Prijava