Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Što sve privatni iznajmljivači trebaju znati o novoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka?

Od 25.svibnja 2018.godine primjenjuje se Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, a do tada ste u obvezi započeti primjenu odredbe.

Zakonska obaveza privatnih iznajmljivača je prijaviti turiste u sustav eVisitor, i stoga imaju potpuno pravo od gosta/turista zatražiti njihove osobne podatke koje sustav od njih traži pri prijavi. Takvi se podaci smiju koristiti isključivo u svrhu prijave gosta/turista u eVisitor te u svrhu vođenja popisa gostiju/turista (eVisitor).

Ukoliko iznajmljivač prikuplja i obrađuje osobne podatke gostiju/turista u svrhu marketinga odnosno slanja newslettera, ponuda, obavijesti i slično dužan je zatražiti njihovu privolu, odnosno dužan je svoje goste unaprijed obavijestiti o namjeravanoj obradi osobnih podataka u te svrhe, ali i o njihovom pravu da se takvoj obradi osobnih podataka usprotive. Za vas smo u te svrhe pripremili privolu koju možete dati svojim gostima na potpis, kao i primjer obavijesti vezan uz Opću uredbu za goste u smještajnim objektima.

 

Dokumenti:

pdfDopis o zaštiti podataka gosta/turista za iznajmljivače od Tz-a

docPrivola za goste/turiste za prikupljanje i obradu podatka u određenu svrhu

 

Obavijest za goste/turiste kod iznajmljivača,
primjer obavijesti koju bi trebali postaviti na vidljivo mjesto u svojim objektima:

 


 


© 2020. znaor.com