Ines Jugović

Papica bb, 51513 Omišalj
+385 98 759 960

Trgovačko-proizvodni obrt Vilhar

1 Keramički magnet s motivom grba grada Krka
2 Keramički model crkve sv. Kvirina
3 Keramički model Frankopanskog kaštela
4 Keramički model krčke pasare
5 Keramički model Vele place, glavnog trga grada Krka