Financijski plan i program rada 2016

pdfProgram rada

Plan prihoda i rashoda za 2016. godinu - PRIJEDLOG

Bruto plan osnovnih prihoda Plan 2015 Plan 2016 Indeks
2016/2015
BORAVIŠNA BRUTO PRIHOD 4.900.000,00 5.400.000,00 110,20
Raspored prema HTZ -1.212.750,00 -1.336.500,00 110,20
Raspored prema TZ Kvarnera -485.100,00 -534.600,00 110,20
Raspored HCK -49.000,00 -54.000,00 110,20
BORAVIŠNA NETO na račun TZG Krka 3.153.150,00 3.474.900,00 110,20
ČLANARINA BRUTO PRIHOD 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
Raspored članarine HTZ -242.500,00 -242.500,00 100,00
Raspored član. TZ Kvarner -97.000,00 -97.000,00 100,00
Raspored član. Državni Prorač -30.000,00 -30.000,00 100,00
ČLANARINA NETO na račun TZG Krka 630.500,00 630.500,00 100,00

 

Prihodi po vrstama Plan 2015 Plan 2016 Indeks
2016/2015
%
1. PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 3.150.000,00 3.500.000,00 111,11 77,26
2. PRIHOD OD TURISTIČKE ČLANARINE 630.000,00 630.000,00 100,00 13,91
3. Prihodi od sponzorstva i donacija i potpora 50.000,00 50.000,00 100,00 1,10
4. Prihodi od eko takse, kamata 30.000,00 20.000,00 66,67 0,44
5. Prihodi preneseni iz prethodne godine 130.000,00 150.000,00 115,38 3,31
6. Prihodi od drugih aktivnosti - Krčki sajam i manifestacije 110.000,00 110.000,00 100,00 2,43
7. Ostali prihodi 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
8. Izvanredni prihodi - Boravišna nautičari 60.000,00 60.000,00 100,00 1,32
UKUPNO PRIHODI 4.170.000,00 4.530.000,00 108,63 100,00

 

Rashodi po vrstama Plan 2015 Plan 2016 Indeks
2016/2015
%
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 1.060.000,00 1.100.000,00 103,77 24,28
1. RASHODI ZA RADNIKE 691.000,00 670.000,00 96,96 14,79
1. Ured Krk 310.000,00 310.000,00 100,00 6,84
1. Uredi Milohnić, Pinezići, Komić 54.000,00 60.000,00 111,11 1,32
1. Lučka kapetanija 37.000,00 30.000,00 81,08 0,66
1. Turističko informativni centar 290.000,00 270.000,00 93,10 5,96
2. RASHODI UREDA 346.000,00 407.000,00 117,63 8,98
2. Materijalni izdaci 42.000,00 80.000,00 190,48 1,77
a Uredski materijal 13.000,00 20.000,00 153,85 0,44
b Uredska oprema 12.000,00 40.000,00 333,33 0,88
c Usluge i mat.začišćenje i održavanje 2.000,00 5.000,00 250,00 0,11
d Energija 15.000,00 15.000,00 100,00 0,33
2. Izdaci za usluge 107.000,00 127.000,00 118,69 2,80
a Usluge telekomunikacija 28.000,00 28.000,00 100,00 0,62
b Poštarina 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
c Usluge knjigovodstva 36.000,00 36.000,00 100,00 0,79
d Komunalne usluge 23.000,00 23.000,00 100,00 0,51
e Usluge održ. komp. opreme, programa 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
f Usluge revizije 0,00 20.000,00 0,00 0,44

 

2. Nematerijalni izdaci 44.000,00 44.000,00 0,00 0,97
a Dnevnice i putni izdaci 13.000,00 13.000,00 100,00 0,29
b Nadoknade izdataka zaposlenima 1.000,00 1.000,00 100,00 0,02
c Reprezentacija 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
d Premije osiguranja 5.000,00 5.000,00 100,00 0,11
e Bankovne usluge, Fina 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
f Ostali izdaci 5.000,00 5.000,00 100,00 0,11
2. Turističko informativni centar - trošak ureda 23.000,00 25.000,00 108,70 0,55
a Materijalni izdaci - uredski mat., oprema, energija 10.000,00 12.000,00 120,00 0,26
b Izdaci za usluge - komunalne,telefon,održavanje . 12.000,00 12.000,00 100,00 0,26
c Nematerijalni izdaci 1.000,00 1.000,00 100,00 0,02
2. Investicije u dugotrajnu imovinu 130.000,00 130.000,00 100,00 2,87
a Izdaci za služb. vozilo - leasing, osiguranje, ostalo 27.000,00 27.000,00 100,00 0,60
b Izdaci za uređenje i održavanje TIC-a i ureda 16.000,00 16.000,00 100,00 0,35
c Rate kredita za TIC 87.000,00 87.000,00 100,00 1,92
2. Troškovi distribucije promo materijala 0,00 1.000,00 0,00 0,02
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNI 23.000,00 23.000,00 100,00 0,51
3. Rad Skupštine 2.000,00 2.000,00 100,00 0,04
3. Rad Vijeća ; 2.000,00 2.000,00 100,00 0,04
3. Nadoknade članovima Vijeća 15.000,00 15.000,00 100,00 0,33
3. Rad Nadzornog odbora 4.000,00 4.000,00 100,00 0,09
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 920.000,00 985.000,00 107,07 21,74
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRA 100.000,00 110.000,00 110,00 2,43
1 1. Proj ekt Volim Hrvatsku 20.000,00 20.000,00 100,00 0,44
1. Poticanje projekta Plava zastava 20.000,00 20.000,00 100,00 0,44
1. Uređenje i markiranje šetnica 50.000,00 60.000,00 120,00 1,32
1. Ostali izdaci 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
2. MANIFESTACIJE 780.000,00 860.000,00 110,26 18,98
2. Krčki karneval 50.000,00 60.000,00 120,00 1,32
2. Krčki sajam - Lovrečeva 400.000,00 410.000,00 102,50 9,05
2. Volim proljeće 70.000,00 100.000,00 142,86 2,21
2. Volim Jesen 30.000,00 30.000,00 100,00 0,66
2. Ostala događanja 90.000,00 100.000,00 111,11 2,21
2. Potpore sportskim manifestacijama 40.000,00 60.000,00 150,00 1,32
2. Potpore događanjima CZK 90.000,00 90.000,00 100,00 1,99
2. Potpore i donacije ostalim manifestacijama 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
3. NOVI PROIZVODI, PPS 30.000,00 10.000,00 100,00 0,22
4. POTPORA RAZVOJU DMK-a 10.000,00 5.000,00 100,00 1.0,143
II. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 510.000,00 720.000,00 141,18 15,89
1. ONLINE KOMUNIKACIJA 50.000,00 120.000,00 | 240,00- ^ 1 2,65
1. Internet oglašavanje 30.000,00 30.000,00 100,00 0,66
1. Internet stranice i upravljanje stanicama, društvene mreže 20.000,00 90.000,00 450,00 1,99
2. OFFLINE KOMUNIKACIJE 450.000,00 590.000.00 131,11 13,02
2. Oglašavanje u promo.kamp.javnog i priv.partn. 150.000,00 180.000,00 120,00 3,97
2. Opće oglašavanje - tisak, TV, radio i ostalo 40.000,00 45.000,00 112,50 0,99
2. Udružene aktivnosti sa TZ Kvarnera- PR kampanja, avio 50.000,00 65.000,00 130,00 1,43
2. Brošure i ostali tiskani materijali 180.000,00 250.000,00 138,89 5,52
2. Suveniri i promo materijali 20.000,00 20.000,00 100,00 0,44
2. Info table (city light) 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
2. Otkup tuđih promo materijala 10.000,00 20.000,00 200,00 0,44
3. SMEĐA SIGNALIZACIJA 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
[V. DISTRIB. I PRODAJA VRIJEDNOSTI 150.000,00 120.000,00 80,00 2,65
1. SAJMOVI 90.000,00 70.000,00 77,78 1,55

 

2. STUDIJSKA PUTOVANJA, NOVINARI, AGENTI 40.000,00 30.000,00 75,00 0,66
3. POSEBNE PREZENTACIJE 20.000,00 20.000,00 100,00 0,44
V. INTERNI MARKETING 92.000,00 82.000,00 89,13 1,81
1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i priv.sektora) 62.000,00 52.000,00 83,87 1,15
1. Edukacij a (zaposleni, subj ekti j avnog i priv. sekt.) 60.000,00 50.000,00 83,33 1,10
1. Stručna literatura 2.000,00 2.000,00 100,00 0,04
2. KOORDINACIJA SUBJEKATA uključenih u tur.prom 20.000,00 20.000,00 100,00 0,44
2. Dan turizma Grada Krka 15.000,00 15.000,00 100,00 0,33
2. Ostalo 5.000,00 5.000,00 100,00 0,11
3. NAGRADE I PRIZNANJA (Volim Hrvatsku i slično) 10.000,00 10.000,00 100,00 0,22
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 35.000,00 30.000,00 0,00 0,66
1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJAL 20.000,00 10.000,00 0,00 0,22
2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 15.000,00 20.000,00 0,00 0,44
m POSEBNI PROGRAMI I OSTALO 473.000,00 443.000,00 93,66 9,78
1. POTICANJE RAZVOJA NA MANJE RAZVIJENIM P 190.000,00 190.000,00 100,00 4,19
1. Komić 60.000,00 60.000,00 100,00 1,32
1. Pinezići-Skrpčići 50.000,00 50.000,00 100,00 1,10
| 1. Milohnić-Glavotok 80.000,00 80.000,00 100,00 1,77
2. TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA 214.000,00 200.000,00 93,46 4,42
2. Financiranje rada ureda 74.000,00 80.000,00 108,11 1,77
2. Financiranje programa rada 140.000,00 120.000,00 85,71 2,65
3. DONACIJE I SPONZORSTVA PO ODLUCI VIJEĆA 30.000,00 30.000,00 100,00 0,66
4. TRANSFER EKO PRISTOJBE GRADU 90% 22.000,00 20.000,00 90,91 0,44
5. OSTALI nespomenuti rashodi 17.000,00 3.000,00 17,65 0,07
TI] TRANSFER BORAVIŠ. GRADU 30% 930.000,00 1.050.000,00 112,90 23,18
         
SVEUKUPNO RASHODI 4.170.000,00 4.530.000,00 108,63 100,00

TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2022. znaor.com