Ileana Diminić

Tizianova 28, 51000 Rijeka
+385 92 171 7017
glagoljica.u.drvu@gmail.com

Obrt za proizvodnju suvenira GLUD

1 Drveni podlošci u formi stiliziranih glagoljskih slova