KRKbike i KRKhike nove aplikacije za pametne telefone


Uz biciklističke staze tu su i pješačke staze koje su nadaleko poznate.

Okolica grada Krka premrežena je s više od 100 km pješačkih staza, neke prolaze uz more, neke maslinicima, a neke će šetače odvesti i u neočekivano zelene i bogate šume područja znanog kao Šotovento. Ondje se mogu vidjeti stogodišnji hrastovi čija veličina i pojava ostavljaju snažan dojam.

Nije bitno koju rutu odabrali, šetali ili biciklirali velika pomoć biti će vam nove aplikacije KRKbike i KRKhike, s kojima ćete pješačke ali i biciklističke staze imati u malom džepu: https://www.krkoutdoor.com

 

 


© 2019. znaor.com