Odluka o visini paušalnog poreza za 2019.godinu, Grad Krk


Prema Odluci visina paušalnog poreza po krevetu za sva naselja na području grada Krka određuje se u iznosu od 150,00 kuna do 300,00 kuna odnosno 175,00 kuna do 350,00 kuna i primjenjuje se za cijelu 2019. godinu odnosno sve dok se ista ne izmjeni.

Sve detalje i točne iznose za pojedine smještajne jedinice po mjestima možete provjeriti u pdfnavedenoj odluci.

 


© 2019. znaor.com