Turistička zajednica Grada KrkaTuristička zajednica Grada Krka

grad povijesti i kulture

Turistička zajednica Grada Krka

Adresa: Vela placa 1/1
51500 - Krk - Hrvatska

E-mail:
Telefon: +385 51 221 414
Fax: +385 51 221 414

Osoba zadužena za informiranje:

Statut TZG Krk

10000 znakova
Dodaj datoteke
Prijava