TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRKA

TURISTIČKO-INFORMATIVNI CENTAR

J. J. Strossmayera 9, 51500 Krk
Tel: +385 (0)51 220 226
;

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak – petak: 8:00 – 21:00
Subota - nedjelja: 8:30 – 13:30

TURISTIČKI URED KRK

Vela placa 1/1, 51500 Krk
Tel: +385 (0)51 221 414

MB 03866106
OIB 29404820233

Rad sa strankama:
ponedjeljak – petak: 8:00 do 15:00

 

Osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice Grada Krka:

Ivana Kovačić, mag.oec.univ.spec.oec.

Rješenje Ministarstva turizma
UP/I-034-02/20-02/1
UR BR 529-05-01-01/2-20-2


© 2020. znaor.com