Hitni telefonski brojevi

  • +385 112 - Poziv za žurnu pomoć
  • +385 192 - Policija
  • +385 194 - Hitna pomoć
  • +385 193 - Vatrogasci
  • +385 1987 - Pomoć na cestama
  • +385 195 - traganje i spašavanje na moru
  • +385 18166 - vremenska prognoza
  • +385 18981 - opće informacije
  • +385 11888 - telefonski imenik
  • +385 11802 - međunarodni tel imenik

© 2020. znaor.com