Hrvatski

Poštovani iznajmljivači,

Turistička zajednica Grada Krka pripremila je upute koje se odnose na obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluge smještaja u domaćinstvu.

Upute su isključivo informativnog karaktera te će se ažurirati u skladu sa promjenama zakona i pravilnika u turizmu  koje detaljno možete  pregledati  i na stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr)  i na stranicama Narodnih novina (www.nn.hr)

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona:
+ 385 51 220 226
ili na e-mail:

Obveze iznajmljivača u 2020. godini

 • RJEŠENJE O ODOBRENJU pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda:

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ

Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk

Tel:  051-354-350, 347

e-mail:  

https://www.pgz.hr/Zupanijski_ustroj/Upravna_tijela/UO_gospodarstvo

 • NABAVITI STANDARDIZIRANU PLOČU za označavanje vrste i kategorije objekta

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

 • Kopiju uplatnice,
 • Kopiju rješenja o kategorizaciji,
 • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

III.
Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

 • Kordun - marketing d.o.o.(Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: )
 • Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: ) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel - Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu; 10. Kamp (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 11. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma) 12. Turističko naselje; 13. Pansion komfor; 14. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 15. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 16. Kamp odmorište (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 17. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 18. Spa; 19. Kamp naselje; 20. Kampiralište; 21. Turistički apartmani; 22. Bike; 23. Congress; 24. Meetings
 • Binar d.o.o.(Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu; 3. Sobe u domaćinstvu; 4. Kuća za odmor u domaćinstvu; 5. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 6. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)  
 • Robi, obrtza usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail:  za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu;  4. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 5. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma);  6. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 7. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)
 • Negras d.o.o.(Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/431-046; 091/1904 965; 091/5230 380; e-mail: ): za ploče za smještajne objekte u domaćinstvu: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Soba 4. Kuća za odmor; za ploče za ostale ugostiteljske objekte za smještaj: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Kuća za odmor
 • Tramax d.o.o. (Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021/548-808; e-mail: ): za ploče za smještajne objekte u domaćinstvu: 1. Sobe, 2. Apartman, 3. Studio apartman, 4. Kuća za odmor
 • Skripta tisak d.o.o.(F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031/203-900, fax: 031/215-960; e-mail: ) za ploče - za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: 1. Apartman
 • Condor B&B d.o.o.(Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, e-mail: ) za ploče – za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Sobe, 4. Kuća za odmor
 • PRIJAVA i odjava TURISTA – e Visitor

Prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.  Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjigu Popis gostiju u papirnatom obliku.
Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti svoje turiste preko  sustava eVisitor te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.


Preduvjet za korištenje eVisitora je da obveznik samo prvi put osobno dođe u ured Turističkog informativnog centra  po svoje pristupne podatke, uz obavezno predočenje:
1. identifikacijskog dokumenta – osobna iskaznica, putovnica i sl
2. OIB-a
3. rješenja o pružanju usluga
4. u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika.

 • CJENIK

U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor,) potrebno je istaknuti cijene usluga koje se nude, te broj smještajnog objekta ako se radi o više istih u jednom domaćinstvu.
Cjenik mora biti na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku (možete dodati i još neki strani jezik). Cjenik se ne ovjerava.


Iznajmljivač koji je obveznik plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, dužan je cijenu iste uračunati u cijenu usluge smještaja (u ovom slučaju turistička pristojba  ne smije  biti posebno istaknuta). Na računu navesti da je turistička pristojba uračunata u cijenu.


Iznajmljivač koji osim  smještaja pruža usluge doručka, polupansiona i pansiona gostima, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

U cjeniku obavezno navesti slijedeće:
1. Ime i prezime iznajmljivača, adresa i OIB
2. Naziv usluge (npr. najam apartmana, najam sobe, soba s doručkom i sl)
3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno....)
4. Termin (unijeti sve termine:  predsezona, sezona i posezona)
5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama)

6. Turistička pristojba (navesti da je uključena u cijenu)

7.  Eko pristojba (ako je uključena u cijenu, navesti da je)
8. PDV (ako niste u PDV-u navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti    netto cijenu i iznos PDV-a)
9. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima)

Ostale usluge poput najma bicikala, skutera, usluga prijevoza i sl. nije dozvoljeno navesti ukoliko niste ishodovali  potrebne dozvole za obavljenje istih.
10. Datum važenja cjenika –navesti datum od kada važi cjenik
11. Potpis iznajmljivača (osoba na koju glasi Rješenje o odobrenju za pružanje  usluga smještaja)

 • RAČUN

Iznajmljivač je dužan izdati gostu račun za pružene usluge. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe. Račun za gotovinu možete izraditi sami tako da kupite  gotov obrazac računa tzv. paragon račun, odnosno paragon blok (u Narodnim novinama ili papirnicama)

Na računu je potrebno navesti:

1. Ime i prezime iznajmljivača, adresa i OIB
2. Broj računa (redni broj računa, primjerice 01/2020)
3. Ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena
4. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana...)
5. Cijena (obavezno izražena u kunama, navesti jediničnu cijenu, zbrojni iznos i ukupan iznos)
6. Turistička pristojba (obveznici paušalnog plaćanja navesti da je turistička pristojba uključena u cijenu)

7. Eko pristojba (može se uključiti u cijenu)
8. PDV (ako niste obveznik PDV-a navesti opasku u računu Oslobođeno od PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u, ako Vam cijena sadrži PDV onda je potrebno posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)
9. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima,)
10. Popust (ako dajete popust npr. stalnim gostima, popust ako ostaju veći broj dana i sl. obavezno navesti tekstualno "Popust" i navesti iznos tog popusta  - uz postotak)
11. Datum izdavanja računa
12. Potpis iznajmljivača

Račun se mora poklapati sa cjenama na cjeniku (ne smije biti viši, niži iznos samo uz naznačen popust)

 • KNJIGA PROMETA

Iznajmljivač je dužan svaki izdani račun (koji je izdao gostu ili agenciji) ili voucher upisati u Evidenciju prometa ili Knjigu prometa koja se može nabaviti u Narodnim novinama ili papirnicama ili se može voditi i u elektronskom obliku koja se preuzima sa web stranica Porezne uprave:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOHODAK/EP.pdf

 • turistička PRISTOJBA

Iznajmljivač je sam dužan preuzeti uplatnice odnosno obrazac HUB sa sustava e Visitor u rubrici FINANCIJE / UPLATNICE

Iznajmljivači  čije rješenje o odobrenju pružanja usluga smještaja glasi na ime i prezime odnosno fizičku osobu turističku pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu, s mogućnošću plaćanja u 3 jednake rate:


1. I rata - najkasnije do 31. srpnja,
2. II rata - najkasnije do 31. kolovoza,
3. III rata - najkasnije do 30. rujna.

   

VRSTA SMJEŠTAJA

PAUŠAL ZA 2020

PAUŠAL

(puni iznos)

ZA SMJEŠTAJ U DOMAĆINSTVU (po krevetu)

175,00

350,00

ZA SMJEŠTAJ U OPG-U (po krevetu)

100,00

200,00

ZA SMJEŠTAJ U DOMAĆINSTVU U KAMPU I U OBJEKTU VRSTE KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ 

(za svaku smještajnu jedinicu)

250,00

500,00

ZA SMJEŠTAJ NA OPG-U U KAMPU I U OBJEKTU VRSTE KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE ROBINZONSKI SMJEŠTAJ  (za svaku smještajnu jedinicu)

125,00

250,00

 

Iznosi za 2020. godinu  utvrđuju se temeljem Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/2020 ) koji je stupio na snagu  26.03.2020. godine.

 

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2020. godini. U redovnim okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

 

Iznajmljivači čije rješenje o odobrenju glasi na obrt ili firmu turističku pristojbu plaćaju po ostvarenom  noćenju dužni su vršiti uplate svakog 1. i 15. u mjesecu (pratiti zaduženja u e Visitoru u rubrici FINANCIJE:

TURISTIČKA PRISTOJBA

od 01. 04. do 30. 09. 2020.     -           10,00 kn po noćenju

ostala razdoblja                       -           7,00 kn po noćenju

 

TURISTIČKA ČLANARINA 2020.

Od 1. siječnja  2020. na snazi je novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.

Iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine u 2020. godini umanjuje se za 50%.

Iznimno, u 2020. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se na pomoćne ležajeve.

Od ponedjeljka 3. kolovoza 2020., unutar sustava eVisitor vidljiv je obračun turističke članarine za 2020. godinu za pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)  i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20).

 

Smještaj u domaćinstvu

– po krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

– po krevetu

Godišnji paušalni iznos

članarine (u kunama)

45,00

-50% - 22,50

30,00

-50% - 15,00

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorite – robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos

članarine (u kunama)

80,00

-50% - 40,00

60,00

-50% - 30,00

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Zaduženja za svakog pojedinog obveznika vidljiva su unutar sustava eVisitor pod kategorijom „Obavijesti TZ“. Napominjemo kako je obračun vidljiv samo obveznicima, ali ne i turističkim zajednicama.

U nastavku donosimo detaljne upute o pregledu zaduženja obveznika u eVisitoru i načinu plaćanja turističke članarine.

1. Nakon što ste se ulogirali u sustav E visitor na početnoj stranici pod oznakom "Obavijesti TZ"

2. Pod oznakom "Obavijesti TZ" vidljivi su podaci za uplatu i iznos turističke članarine s dospijećem plaćanja u tri rate. Podatke je potrebno prepisati na uplatnicu ili platiti putem internet bankarstva.

Plativo jednokratno do 31.07. ili u 3 rate s rokom dospijeća 31.07., 31.08., 30.09.

  NAČIN UPLATE TURISTIČKE ČLANARINE

(na uplatnici navesti slijedeće podatke)

                                           Primatelj:              Turistička članarina grad Krk

   Broj žiro – računa primatelja (IBAN):        HR8010010051721527152

                                 Model:                HR67

      Poziv na broj primatelja:               OIB

                     Opis plaćanja :               Turistička članarina za 2020. godinu

Ispunjeni TZ 2 obrazac i kopije uplata dostaviti u nadležnu Poreznu upravu najkasnije do 15 siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Obrazac:  https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ%202.pdf

 

 • EKO PRISTOJBA

Ekološku pristojbu (u daljnjem tekstu: pristojba) plaća građanin koji na području Grada Krka, izvan svog stalnog prebivališta, koristi usluge noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost, a stariji su od 12 godina (navršenih 12 godina starosti).

Smještajnim objektom razumijeva se: hotel, pansion, motel, turistički apartman, odmaralište, odmaralište za djecu i mladež, kamp, kuća i stan za odmor, soba za iznajmljivanje, lječilište, prenoćište i svi drugi objekti u kojima se građanima pružaju usluge smještaja.

Pravne i fizičke osobe, koje pružaju usluge noćenja u smještajnim objektima naplaćuju ekološku pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge.

Pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju tijekom cijele godine

(od 01. siječnja do 31. prosinca), a određuje se u iznosu od 1,00 kn.

Pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani

Naplatu pristojbe dužni su vršiti svi koji pružaju ili posreduju pri pružanju usluge smještaja u smještajnom objektu. Naknada (provizija) za obavljanje poslova naplate pristojbe iznosi 10% od naplaćene pristojbe, odnosno 0,10 kn po jednom noćenju u kojem je iznosu sadržan PDV.

Naplaćena pristojba, u obračunskom razdoblju od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, umanjena za naknadu iz prednjeg stavka uplaćuje se u roku od 10 dana od isteka posljednjeg dana prethodnog mjeseca, na žiro – račun Grada Krka.

NAČIN  PLAĆANJA EKOLOŠKE PRISTOJBE

(na uplatnici navesti slijedeće podatke)

Primatelj:                                 GRAD KRK

Broj žiro – računa primatelja (IBAN):           HR5824020061821500001

                    Model:       HR68

                                     Poziv na broj primatelja:               5789 – OIB - 9    

                                    

 • POREZ NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA APARTMANA, SOBA

Više na: http://www.porezna-uprava.hr/

GRAD / MJESTO/ NASELJE

Visina paušalnog poreza

po krevetu

za smještaj u domaćinstvu

Visina paušalnog poreza

po smještajnoj jedinici u kampu i u objektu za robinzonski turizam

KRK

              300,00

350,00

 

Za detaljnije informacije o paušalnom porezu po krevetu i za smještajnu jedinicu molimo da se obratite Ispostavi porezne uprave u mjestu prebivališta.

OSTALE   INFORMACIJE:

KUĆNI RED staviti ga na vidljivom mjestu u objektu,

možete ga podignuti u uredu TIC-a, J. J. Strossmayera 9, 51500 ili ga možete napisati osobno

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA  

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora

Primjer:

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

 IME i PREZIME:

ADRESA:

MJESTO:

ili na

e-mail adresu:

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

KUTIJA PRVE POMOĆI –jedna za cijeli objekt

PLAN EVAKUACIJE – napraviti tlocrt apartmana sa oznakom strelice za IZLAZ

 Obavijesti o zabrani usluživanja alkoholnih pića 

Na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina".

REKATEGORIZACIJA

Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 99/2018 , na snazi od 17. 11. 2018. pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. godine, odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.), u roku od:

– dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili

   do 31. prosinca 2000.  – rok 08.04.2022.

– tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. – rok 08.04.2023.

– četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004. – rok 08. 04.2024.

 (6) Iznajmljivači iz stavka 1. ovoga članka koji ne podnesu zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.

Zakonske promjene možete pratiti na slijedećoj poveznici

https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2021. znaor.com