Prijava i odjava – e Visitor

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući  ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak. 

Ako turističku pristojbu plaća u godišnjem paušalnom iznosu, prijavu i odjavu turističkoj zajednici obavlja prvi put prilikom plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe.

Za pristup sustavu e - Visitor potrebno je kontaktirati Turistički ured i dostaviti slijedeće dokumente:

  • OSOBNA ISKAZNICA (vlasnika kuće ili stana za odmor)
  • OIB
  • DOKAZ O VLASNIŠTVU NEKRETNINE (jedan od ovih dokumenata):
  • vlasnički list
  • izvadak iz zemljišne knjige
  • kupoprodajni ugovor
  • rješenje o naslijeđivanju

Korisničke podatke za pristup sustavu moguće je dobiti i putem e maila:


Turistička pristojba

Vlasnik kuće ili stana za odmor  i sve osobe koje noće u istome,  turističku pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove svoje uže obitelji platiti turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju (umanjenu za 70%) ili u godišnjem paušalnom iznosu.  Rok za uplatu paušalnog iznosa turističke pristojbe je do 15. srpnja tekuće godine.

Članovima uže obitelji u smislu Zakona o turističkoj pristojbi smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Odredba o plaćanju turističke pristojbu umanjene za 70% i godišnji paušalni iznos osim na hrvatske državljane, primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Vlasnik kuće, ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona: 00385 51 220 226 ili na e-mail:


© 2020. znaor.com