Dar iz Krka 2013

Dar iz Krka - logo

 

2. NATJEČAJ
ZA PRIJAVU RJEŠENJA SUVENIRA
TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA KRKA

 

 

DAR IZ KRKA kako je ispisano na prepoznatljivoj markici, naziv je suvenira, kao svojevrsnog prezenta grada Krka, predstavljajući tako odraz kontinuiteta njegovog umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa, a prezentirajući ujedno njegovu materijalnu, nematerijalnu i prirodnu baštinu.

Vise o suvenirimaIzloženi suveniri izabrani su putem natječaja koji Turistička zajednica Grada Krka provodi jednom godišnje, i to obzirom na visoko postavljene kriterije pored kojih treba izdvojiti: originalnost, autentičnost, cjelovitost i estetiku, kao i korištenje ekoloških te za krčko podneblje karakterističnih materijala.

Niska izloženih suvenira svima koji od materijalne uspomene na destinaciju žele više od onog što tržište najčešće pruža, nudi čitavu paletu umjetnina, različite dekorativno-uporabne predmete i odjeću, domaće gastro proizvode, te niz korisnih, ali i atraktivnih publikacija. Svaka od te četiri skupine suvenira, radi lakšeg snalaženja, označena je markicom drugačije boje.

A GIFT FROM KRK as it is printed on a distinguishing label, is the name of the souvenir, as a kind of the city's representation, posing as a reflection of the continuity of its artistic, cultural and cultural-historical heritage, and at the same time presenting its tangible, intangible and natural heritage.

Exhibited souvenirs were selected through a competition which is conducted by the city's Tourist Board on annual basis. High criteria are set for the selection, but we should single out the most important ones: originality, authenticity, integrity and aesthetics, as well as the use of ecological materials distinctive for the island's climate.

For those who want more than a material souvenir as a memory of a holiday destination, there is an array of exhibited items, including a full range of artistic creations, a variety of decorative and useful objects, as well as clothes, local gastro products, and a series of useful and attractive publications. Each of these four groups of souvenirs is conveniently marked with a label of different colour.

docPrijava za natječaj - MS Word92 KB

pdfPrijava za natječaj - PDF342.01 KB

Više informacija:

Detalji natječaja

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje drugi natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolji propozicije natječaja i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označen markicom Dar iz Krka te prezentiran u prostoru Turističko-informativnog centra u gradu Krku, Stossmayerova 9.
Autori/proizvođači odabranih suvenira dobiti će Potvrdu o originalnosti suvenira grada Krka.

2. Na prethodni natječaj pristiglo je ukupno 113 prijedloga, a nakon selekcije markicom ih je označeno njih 40. Tom prigodom odabrani suveniri na drugi se natječaj ne moraju iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.

2. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

3. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

4. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade načinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za ovo podneblje karakterističnih materijala.

5. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

6. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenom pakiranju, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu.

7. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivati će peteročlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka.
Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija, estetika, ekologija, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada Krka.
Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijeti će Odluku o odabiru suvenira koji će uz izlaganje u prostoru Turističko-informativnog centra steći pravo nošenja markice Dar iz Krka.
Suveniri će biti izloženi u Turističko-informativnom centru u gradu Krku. Iste će pratiti posebno dizajniran katalog koji će uz fotografije pružati i ostale informacije o svakom pojedinom suveniru: kratku priču, podatke o autoru/proizvođaču i popis prodajnih mjesta gdje je isti moguće pribaviti.

8. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratiti će se autorima/proizvođačima.

9. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.

10. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

11. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je do 01. veljače 2013. [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu:

Turistička zajednica Grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk
s naznakom: za 2. natječaj za prijavu rješenja suvenira.

12. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj telefona: 385 [0]51 221 414.

13. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.    

14. Obavijest o rezultatima natječaja biti će u roku od 20 dana od završetka natječaja objavljena na služebim Internet stranicama Turističke zajedice Grada Krka i Grada Krka.

15. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.

16. Natječaj je otvoren od 15. prosinca 2012. do 01. veljače 2013., a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

TZ Grada Krka