Poziv za obavljanje studentskih poslova

Na temelju čl. 49.  Statuta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Krka  (Sl. novine PGŽ br. 4/10), čl. 8. Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Krka, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma


Odluka u vezi prevencije širenja koronavirusa

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18),


Stranica 10 od 31

TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2021. znaor.com