OBRAČUN GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA TURISTIČKE PRISTOJBE - 2022.

Obavještavamo vas kako je od 27. svibnja 2022. u sustavu eVisitor pokrenut obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2022. za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Sukladno važećem Zakonu o turističkoj pristojbi članku 12. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

 • Za smještaj u domaćinstvu iznosi 350,00 kn po krevetu
 • Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 200,00 kn po krevetu
 • Za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 500,00 kn za svaku smještajnu jedinicu
 • Za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište-robinzonski smještaj iznosi 250,00 kn za svaku smještajnu jedinicu

 

Zakon o turističkoj pristojbi https://www.zakon.hr/z/2071/Zakon-o-turisti%C4%8Dkoj-pristojbi

Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Krk http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=42289

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe računa se prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u godini odnosno prema najvećem zbroju aktivnih kreveta u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022.

Obveznik će biti zadužen za paušalni iznos turističke pristojbe bez obzira koliko je dugo posjedovao važeće rješenje o pružanju usluga u 2022. godini.

Također:

 • Ako se nakon 27. svibnja 2022. broj kreveta poveća, obračun se uvećava i novo zaduženje će biti će vidljivo na prvom sljedećem korektivnom obračunu
 • Ako se nakon 27. svibnja 2022. broj kreveta smanji, obračun se ne mijenja, a
 • Ako se nakon 27. svibnja 2022. ukine kapacitet, obračun se ne mijenja.

 

Napominjemo da se izračun turističke pristojbe razlikuje od prethodnih godina.

2020. i 2021. godinu obilježila je pandemija koronavirusa te je zbog toga Ministarstvo turizma i sporta donijelo mjere tj. Pravilnike temeljem kojih je bila turistička pristojba umanjena za 50%, a pomoćni kreveti se nisu naplaćivali.*

Primjer obračuna za apartman 4+2 u 2020. i 2021. godini:

Iznos TP: 175,00 kn/osnovnom krevetu*

4 x 175,00 kn = 700,00 kn

 

Primjer obračuna za apartman 4+2 u 2022. godini:

Iznos TP: 350,00 kn /osnovnom i pomoćnom krevetu

4 osnovna kreveta + 2 pomoćna kreveta = 6 kreveta

6 x 350,00 kn = 2.100,00 kn

 

Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka:

 • rata do 31. srpnja
 • rata do 31. kolovoza
 • rata do 30. rujna

Uplatnice za uplatu paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2022. godinu preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Dodatno, dostavljamo novosti vezane za sustav eVisitor:

 • u eVisitoru je za kampove u domaćinstvu i OPG-u otvorena dodatna podvrsta u koju su prebačeni svi takvi objekti što će omogućiti kvalitetnije izvještavanje o noćenjima u kampovima i objektima u domaćinstvu.

TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2023. znaor.com