Turistička zajednica Grada KrkaTuristička zajednica Grada Krka

grad povijesti i kulture

Arhiva

Rujan 2018

Otočka zbivanja

E-biciklijada Baška-Krk-Baška

6. listopada 2018. godine udruga ¨Moj otok¨ uz podršku TZO Baške, TZG Krka, TZO Punta te TZ otoka Krka organizira „E biciklijadu Baška-Krk-Baška“ kao doprinos razvoju cikloturizma, e-mobilnosti i akti... pročitaj više..

Izvješća

Izvještaj o prihodima i rashodima 2017

Izvještaj o prihodima i rashodima 2017 Preuzmanje_datoteke  ... pročitaj više..

Izvješća

Izvještaj o prihodima i rashodima 2018

Izvještaj o prihodima i rashodima 2018(za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.) Preuzmanje_datoteke... pročitaj više..

Izvješća

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija 2016

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija 2016 Preuzmanje_datoteke... pročitaj više..

Razno

Anketa o akustičkoj kvaliteti obalne šetnice Grada Krka

Poštovane građanke i građani grada Krka, Obraćamo Vam se zamolbom za suradnju u prikupljanju podataka za potrebe Elaborata akustičke (zvučne) kvalitete obalne šetnice grada Krka. Cilj Elaborata je ut... pročitaj više..

Rezultati 1 - 5 od 5
Prijava