Prijava i odjava – e Visitor

S obzirom na situaciju s koronavirusom (COVID-19), Ministarstvo turizma pripremilo je upute za vlasnike kuća za odmor  u vezi prijave gostiju u eVisitor sustav kako bi se cjelokupna procedura registracije obveznika i prijava gostiju mogla odraditi online.

Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske preporučuje se svim građanima Republike Hrvatske da se prijave uvijek na jednak način kao što bi to i inače učinili tijekom sezone (te da prijave i sve ostale osobe koje borave u vikendici)

U ovom trenutku prije svega je važna zdravstvena zaštita te se poduzimaju sve mjere kako bi se smanjila mogućnost širenja COVID-19.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući  ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.  Ako turističku pristojbu plaća u godišnjem paušalnom iznosu, prijavu i odjavu turističkoj zajednici obavlja prvi put prilikom plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe.

Za pristup sustavu e - Visitor potrebno je kontaktirati Turistički ured i dostaviti slijedeće dokumente:

  • OSOBNA ISKAZNICA (vlasnika kuće ili stana za odmor)
  • OIB
  • DOKAZ O VLASNIŠTVU NEKRETNINE (jedan od ovih dokumenata):
  • vlasnički list
  • izvadak iz zemljišne knjige
  • kupoprodajni ugovor
  • rješenje o naslijeđivanju

Korisničke podatke za pristup sustavu moguće je dobiti i putem e maila:

Turistička pristojba

Vlasnik kuće ili stana za odmor  i sve osobe koje noće u istome,  turističku pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove svoje uže obitelji platiti turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju (umanjenu za 70%) ili u godišnjem paušalnom iznosu.  Rok za uplatu paušalnog iznosa turističke pristojbe je do 15. srpnja tekuće godine.

Članovima uže obitelji u smislu Zakona o turističkoj pristojbi smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Odredba o plaćanju turističke pristojbu umanjene za 70% i godišnji paušalni iznos osim na hrvatske državljane, primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Vlasnik kuće, ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

 

TURISTIČKA  PRISTOJBA 
ZA VLASNIKE VIKEND KUĆA I STANOVA
(i za užu rodbinu)
PRIJATELJI
(po noćenju, nema paušala)
TURISTIČKA PRISTOJBA
od 15. 06. do 15. 09.
po osobi po noćenju
PAUŠAL
ZA DVA ČLANA
(po osobi)
PAUŠAL
ZA OSTALE ČLANOVE
(po osobi)
TURISTIČKA PRISTOJBA
od 15. 06. do 15. 09.
3,00 200,00 100,00 10,00
djeca do 12. godina - GRATIS
djeca od 12 - 18 godina -50%
rok za uplatu paušala je 15. 07.

 

Izvan razdoblja od 15. 06. do 15. 09. vlasnici vikend kuća i stanova za odmor nisu obvezni plaćati turističku pristojbu.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona: 00385 51 220 226 ili na e-mail:


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2022. znaor.com