Spomenici kulture

krk0592.jpg 
Gradske zidine

Različiti slojevi u bedemima  kojima je grad opasan u cjelokupnom svome opsegu , a sačuvani su do danas, građeni su od doba Ilira do pada Venecije. Prvi spomen današnjih zidina je iz i. st. prije Krista. Posljednja važna pregradnja bedema bila je krajem XV. st.

krk0894.jpgKaštel 
Frankopanska utvrda građena od XII. do XIV. stoljeća,
o čemu govore izvješća mletačkih providura.
Utvrda je imala više namjena: čuvala je grad od napada s morske strane,
a četverokutna kula služila je kao sudnica. Visina zidova je 9 m.
www.kastel-krk.com

krk0638.jpg
Kamplin

Ime ovog trga izvedeno je iz latinskog: campus = polje. U doba Rima, ovdje se nalazilo vježbalište u sklopu obližnjih termi. Ostaci hramskih stupova na trgu  svjedoče o nekoj velikoj građevini iz doba Rima.

krk0958.jpgKula na obali
Šesterostrana ugaona kula srednjovjekovnog zapadnog i južnog dijela zidina. Dao ju je izgraditi knez Nikola Frankopan 1407. O tome govore natpis i grb obitelji uklesani na rimskoj steli iz stoljeća s prikazom supružnika.

krk0276.jpg
Gradska Vijećnica
U prizemlju ove kule-zgrade iz XV. st. postojala su gradska vrata. Kulu su gradili otočani bez plaćene nadnice. Na njenom istočnome zidu nalaze se grbovi dužda Augustina Barbariga. Pod njima je sat s 24 polja koji se prvi put spominje 1538.

krk0166.jpg
Vela placa
Jedini trg u gradu koji je uvijek  čuvao značajke trga. Prvi se put spominje 1263. Šesterostrani zdenac na trgu je iz XVI. st. Pod trgom je vrlo vrijedno arheološko nalazište koje, uz ostalo, otkriva najstariji dio gradskoga bedema iz IV-III. st. prije Krista.

krk0117.jpg
Velika gradska vrata
Nakon što je grad postao opasan zidinama, ova su vrata postala glavni ulaz u grad s morske strane, tim više što su se izvorno nalazila južnije, na završetku Dekumane, kao i sam trg. Spominju se od 1350.

 


Mala vrata
Izvorno, nalazila su se u bedemima Biskupskoga dvora kao južni završetak karda. Ondje su, zbog udara juga i dogradnje Biskupskoga dvora prema zapadu, premještena tijekom XIV. stoljeća. Pred ovim vratima nalazio se mali mul: ulaz u grad za ribare. 

krk0143.jpg
Splendiddissima
"Presjajni grad Krčana" natpis je s antičkog nadgrobnog kamena iz IV.stoljeća. Kopija se nalazi na glavnog gradskom trgu Vela placa a to je ujedno i prvi pisani dokaz o postojanju grada Krka.

krk0126.jpg
Rimski mozaik
Ostaci rimskih termi nalaze se u prizemlju kuće Vasilić, u Ribarskoj ulici. Nastao je u I.stoljeću, dobro je očuvan i prikazuje morsku mitološku scenu. Središnji lik je Triton oko kojeg plešu dupini i ostala morska bića.

krk0091.jpgVolsonis
Prvi otkriveni gradski bedemi. Povijesne iskopine vezane uz forum – središnji dio rimskog municipija. Pronađen je žrtvenik iz I stoljeća p.n.e. iz kolekcije „Venerinog hrama“, prvi i jedini na istočnoj obali Jadrana.

 

 

Venerin hramVenerin hram
Venera je rimska božica ljubavi, ljepote i braka, rođena je iz morske pjene, a po odabiru Parisa, to je najljepša božica cjelokupnog rimskog panteona. Venerinih hramova u Rimskom carstvu ima značajno manje od hramova podizanih za ostale bogove rimskog panteona, jer je odobrenje za hram morala dati sama carska obitelj. Na obali istočnog Jadrana ovo je jedini do sada pronađeni hram božici Veneri, a datira iz 1.stoljeća prije Krista.
A. Mahnića 3, 51500 Krk
Tel: 051 520-662
www.memento-venerem.com

 

Katedralakrk0045.jpg
Prvobitno, trobrodna starokršćanska bazilika (V. st.), podignuta na ostacima rimskih termi. U katedralu se, na sjevernoj strani, nalazio baptisterij. Današnja trobrodna romanička katedrala (XII. st.) bila je više puta pregrađivana i dograđivana. Unutrašnjost „drži“ 14 stupova, a jedan iz sjevernog reda (prvi do oltara) jedini ima vrlo rijetke simbole euharistije, na svakoj strani po dvije ptice koje jedu ribu.

krk0491ret.jpg 

Zvonik Katedrale
Katedrala dobiva zvonik u gotičkom stilu u XVI. stoljeću. Godine 1767. umjesto dotadašnjeg šiljastog vrha, gradi se barokna kupola zvonika i postavlja drveni anđeo. Današnji je anđeo od poliestera iz 1973. godine.

 

 krk0031.jpgCrkva sv. Kvirina
Dragocjen primjer romaničke arhitekture XII. stoljeća. Trobrodna crkva sagrađena od bijelog domaćeg kamena. Kod nas je jedina od starih crkava na katu. Bila je spojena s katedralom kao njezin matroneum - prostor iz kojeg su misu pratile žene. Posvećena je Sv.Kvirinu – zaštitniku grada Krka. Danas je u njoj nalazi vrijedna sakralna zbirka – svakako najvrijedniji je izložak oltarna pala iz 15.st. koja prikazuje motiv Marijine krunidbe.

 

majka_bozja_oz.jpgCrkva Majke Božje od zdravlja
Trobrodna romanička crkva bivšeg benediktinskog samostana iz XI. st. 
Izvorno posvećena sv. Mihovilu. Radi obrane grada od kolere, u XIX st. mijenja titulara.
Zvonik na zapadnom pročelju iz istog je doba kad i crkva.

 

Crkva sv. Franjecr_sv_franjo.jpg
Gotičkoga sloga iz XIII. stoljeća. Današnja sakristija bila je primarni prostor crkve.
Zvonik je sagrađen kasnije, njegov gornji dio tek u XVIII. stoljeću.

 cr_sv_josip.jpg
Crkva sv Josipa
...

 

Franjevački samostan
Franjevci se u Krku prvi put spominju 1277.  Isprva, samostan je bio dio sjevernog gradskog bedema. Istočno krilo podignuto je 1910. kao sjemenište. Ovdje se čuva slika Bogorodica s djetetom, renesansnog slikara Vittorea Carpaccia.

Sv.Dunatkrk0569.jpg
Prvorazredni spomenik sakralne hrvatske arhitekture. Riječ je o crkvici iz prve polovice XII. stoljeća četverolisnoga tlocrta. Iz njenog središnjeg četvrtastog prostora koji je nadsvođen kupolom izlaze tri apside. Neka Vas jednostavnost ne iznenadi: stojite pred iznimno značajnim nasljeđem hrvatske sakralne arhitekture, njenim svojevrsnim prototipom. Spomenik nulte kategorije.

krk0394.jpg

Sv. Krševan
Spomenik najviše vrijednosti datira se u XI – XII. stoljeće. Oko kružne osnove s kupolom nižu se tri polukružne apside s polukupolama. Nalazi se iznad uvale Čavlena.

 


KNEZOVI KRČKI FRANKOPANI
Rod velikaške obitelji Frankopana vuče podrijetlo od krčkih knezova, a u dokumentima se spominje od XII. stoljeća. Pod imenom Frankopana povijest ih bilježi od 1430. godine. Grad Krk vrlo pomno čuva tradiciju ove plemenitaške obitelji koja se uz obitelj Zrinskih ponosno naziva magnatima hrvatske kulture i povijesti. Bili su velikani na gospodarskom i političkom polju, u vječitoj borbi za samosvojnost Hrvatske. U tom su nastojanju i stradali, u tom je nastojanju zatrt njihov rod: 30. travnja 1671.  u 9 sati ujutro pred gradskom oružarnicom u Bečkom Novom Mestu kažnjeni su smrtnom kaznom. Uz posebne pogrebne svečanosti njihovi su posmrtni ostaci 30. travnja 1919. preneseni u grobnicu iza glavnog oltara zagrebačke katedrale. Tamo, uz hodočašće i poštovanje cijelog hrvatskog naroda, leže još i danas.

Krk je bio jedan od strateških frankopanskih gradova koji i danas baštini vrlo dobro uščuvani frankopanski kaštel na trgu Kamplin – idealnu prirodnu scenu i kulisu ljetnih kulturnih priredaba te knežev dvor – krčku rezidenciju ove obitelji. Vrijedi posjetiti obiteljsku kapelu u katedrali – lijep primjer gotičkoga stila. Pored ove materijalne baštine, Krk nastoji sačuvati uspomenu na Frankopane oživljavajući duh njihova vremena putem raznih manifestacija koje grad ponesu natrag u srednjovjekovlje, natrag u renesansu pa njime nečujno prolaze kostimirani knez i kneginja, pučani, paževi, strijelci… Romantično


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2023. znaor.com