Hrvatski

Ostvareni turistički promet Grada Krka u razdoblju 01.01.-31.12. 2020.

Komercijalni smještaj

Prema podacima sustava eVisitor, koji evidentira promet prijavljenih turista, u razdoblju 01. 01.- 31.12. 2020. godine

ukupno su ostvarena 113.918 dolaska, te 691.318 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2019. godine, ostvareno je 48 % dolazaka te 52 % noćenja.

Domaći gosti ostvarili su 12.094 dolazaka (učešće 11%) i 47.097 noćenja (učešće 7%). Strani gosti su ostvarili 101.824 dolaska (učešće 89%) i 644.221 noćenja (učešće 93%).

Najveći broj noćenja u razdoblju od 01.01.–31.12.2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ostvaren je u objektima u domaćinstvu 332.902 noćenja (62%), zatim u kampovima 287.420 noćenja (50%), u hotelima 42.574 noćenja (25%), u objektima na OPG-u (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) ostvareno je 13.877 noćenja (79%) te u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj 14.545 noćenja (67%) .

Najveći broj dolazaka u razdoblju 01.01.-31.12.2020. u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine ostvaren je također u objektima u domaćinstvu 51.517 dolazaka (57%), zatim u u kampovima 45.841 dolazaka (47%), slijede hoteli sa 10.493 dolazaka (27%), u objektima na OPG-u (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) ostvareno je 3.230 dolazaka (65%) te u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj 2.837 dolazaka (54% ).

Najjača tržišta, prema ostvarenim noćenjima, u usporedbi s 2019. godinom čine: Njemačka 317.325 (59%), Slovenija 72.161 (67%), Hrvatska 47.097 (povećanje od 10%) Austrija 44.379 (31%), Poljska 37.199 (95%), Češka 35.384 (94%), Italija 30.517 (22%), Mađarska 27.006 (48%), Slovačka 16.917 (40% ), Nizozemska 11.812 (19%). Udio ostvarenih noćenja gostiju iz Njemačke u ukupnim ostvarenim noćenjima iznosi čak 46%.

Prosječan boravak gostiju je 6 dana. Domaći gosti u prosjeku borave 4 dana, a strani 6 dana.

Komercijalni i nekomercijalni smještaj

U nekomercijalnom smještaju je u razdoblju 01.01.-31.12.2020. ostvareno 236.496 noćenja što je 67% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine te 11.344 dolazaka što iznosi 6% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ukupna ostvarena noćenja komercijalnog i nekomercijalnog smještaja za razdoblje siječanj – prosinac 2020. iznose 927.814 što je 55% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a ukupan broj ostvarenih dolazaka 125.262 odnosno 51% u odnosu na 2019. godinu.


Metodološka napomena: Kao izvor podataka korišteni su pokazatelji sustava eVisitor Hrvatske turističke zajednice kojima se na području grada Krka u skladu s važećom zakonskom regulativom, prati putem prijava i odjava turista u komercijalnim i nekomercijalnim smještajnim kapacitetima (na dan 04.01.2021).