Turistička zajednica Grada KrkaTuristička zajednica Grada Krka

grad povijesti i kulture

sto_vidjeti.jpg

Moto Krka kao grada povijesti i kulture, utemeljen je na više od 3000 godina neprekidnog života u gradu. Pozivamo Vas stoga ponajprije na upoznavanje povijesne jezgre grada.

Prijava