TURISTIČKA ČLANARINA – OBRAZAC TZ2 za 2023.

Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2023. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja 2023. godine za 2023. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz 2022. godine.

 

pdfPreuzmite TZ2 obrazac

 

U skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 148/22), visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

 

Godišnji paušalni
iznos članarine
(u eurima)

Smještaj u domaćinstvu
– po krevetu
5,97 EUR (osnovni)
-50% = 2,99 EUR  (pomoćni)

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu – po krevetu
3,98 EUR  (osnovni)
-50% =1,99 EUR (pomoćni)

Smještaj u domaćinstvu u objektu
za robinzonski smještaj
- po osobi
5,97 EUR

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu u objektu
za  robinzonski smještaj
– po osobi
3,98 EUR

Smještaj u domaćinstvu u objektu
vrste kamp i kamp odmorište
- za svaku smještajnu jedinicu
10,62 EUR

              

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu objektu
vrste kamp i kamp odmorište
– za svaku smještajnu jedinicu
7,96 EUR

NN 148/2022   

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_148_2250.html

  • pod obračunsko razdoblje navodi se iduća godina odnosno razdoblje od 1.2023.-31.12.2023.
  • broj kreveta (ležajeva) unosi se sukladno Rješenju o odobrenju
  • iznosi turističke članarine po krevetu (ležaju) koji se navode u obrascu odnose se na zaduženja koja će se formirati tijekom iduće (2023.) godine.
  • ako se kao način plaćanja odabere jednokratna uplata (stavka 16. u obrascu), iznos turističke članarine potrebno je podmiriti do 31.7., a ako se odabere obročno plaćanje onda se isto vrši u tri rate (31.7., 31.8. i 30.9.2023.)
  • u točki 17. obrasca TZ2 upisuje se ukupan iznos primitaka iz evidencije prometa iz 2022. godine
  • obrazac se podnosi elektroničkim putem (preko sustava ePorezna).

Za iznajmljivače kojima je prema mjestu prebivališta nadležna ispostava Porezne uprave u Krku, obrasci se mogu dostaviti direktno u navedeni ured ili poštom.

Podsjećamo da uplatnicu (obrazac HUB 3A) za uplatu turističke članarine možete preuzeti u sustavu  e Visitor,  u rubrici FINANCIJE / UPLATNICE.

Podaci za uplatu (nalaze se u sustavu) jesu slijedeći:

– platitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta
– primatelj: TURISTIČKA ČLANARINA KRK
– model: 67 (za fizičke osobe)
– broj računa primatelja (IBAN): HR8010010051721527152
– poziv na broj: unijeti OIB iznajmljivača
– opis plaćanja: Turistička članarina za 2022. godinu


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2023. znaor.com