Umanjena turistička pristojba i turistička članarina u 2021. godini

Umanjena turistička pristojba i turistička članarina u 2021. godini

Umanjenje se odnosi na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija donijelo je pravilnike koji se tiču paušalnog iznosa turističke pristojbe i turističke članarine  za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

1. Turistička pristojba

Na temelju članka 14.a, stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19., 32/20. i 42/20.) Ministarstvo turizma donijelo je Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/2021 ).

Pravilnik propisuje da se osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
• oslobađaju plaćanja pola godišnjeg iznosa turističke pristojbe za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu te i kamp-odmorištu
• godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Paušalni iznos turističke pristojbe za područje grada Krka umanjen je za 50 % i iznosi 175,00 kn po glavnom krevetu.

Dospijeće plaćanja je:
• 1. obrok 31.07.2021.
• 2. obrok 31.08.2021.
• 3. obrok 30.09.2021.

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. ostvaruju osobe koje su zadovoljile sve navedene uvjete:
1. Utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 09.06.2021.
*U slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 09.06.2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice
2. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021.
3. U eVisitoru do 25.06.2021. nemaju evidentirano dugovanje veće od 20 kn

Osobe koje u roku od 15 dana od dana stupanja Pravilnika na snagu, odnosno do 25.06.2021., podmire sve ranije obveze, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe u 2021.
Nakon navedenog perioda i usklade podataka, točnije 29.06.2021. bit će pokrenut obračun paušalne turističke pristojbe.

Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html

2. Turistička članarina

Temeljem članka 11., stavka 8. i članka 13., stavka 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19. i 144/20.), Ministarstvo turizma donijelo je novi Pravilnik o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 64/2021).

Mjere iz 2020. godine primjenjuju se i na 2021. godinu. Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:
• na osnovne krevete plaćaju 50% iznosa
• na pomoćne krevete su 100% oslobođeni plaćanja turističke članarine

 

Smještaj u domaćinstvu
– po krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
– po krevetu

Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)

45,00

-50% - 22,50

30,00

-50% - 15,00

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorite – robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama)

80,00

-50% - 40,00

60,00

-50% - 30,00

Mogućnosti plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa članarine:
- jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili
- u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2023. znaor.com