Visina turističke pristojbe za 2021. godinu po noćenju na području grada Krka

 

Sukladno odredbi članka 15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 22. sjednici 12. rujna 2019. godine donijela je Odluku o visini turističke pristojbe za Grad Krk, iz koje proizlazi sljedeće:

Turistička pristojba u kunama po osobi i noćenju:

 

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

Za razdoblje od 01.04. – 30.09.: 10,00 kn po osobi i noćenju
Za ostalo razdoblje: 7,00 kn po osobi i noćenju

 

Turistička pristojba u kunama za osobe koje koriste uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu iz skupine kampovi (Kampovi i kamp odredišta)

Za razdoblje od 01.04. – 30.09.: 10,00 kn po osobi i noćenju
Za ostalo razdoblje 7,00: kn po osobi i noćenju

 

Visina turističke pristojbe za 2021. godinu – paušalni iznos

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu  plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.

Na dodatne (pomoćne) krevete plaća se godišnji paušalni iznos turističke pristojbe kao i za osnovni krevet.

Grad Krk (sa svim okolnim mjestima): 350,00 kn po krevetu (stalni i pomoćni)

 

Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Zakon o turističkoj pristojbi

Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za Grad Krk


TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2023. znaor.com