ZAPISNIK o otvaranju prijava, pregledu te bodovanju temeljem javnog poziva za prikupljanje

Turistička zajednica Grada Krka objavljuje konačnu listu podnesenih ponuda za zakup sajamskih kućica za vrijeme "Adventa u Krku"

Otvaranju zahtjeva temeljem javnog poziva pristupilo se dana 17. studenog 2021.godine s početkom u 13:15 sati.

 

pdfZapisnik PDF

Prisutni članovi Povjerenstva:

 1.  Danko Milohnić
 2. Gordana Borjanić
 3. Maja Lukanović Kosić

 

Javni poziv objavljen je na web stranici Grada Krka dana 09.11.2021. Rok dostave prijave bio je 16.11.2021. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.

Utvrđeno je da je u roku određenom javnim pozivom pristigla jedna ponuda te se pristupilo otvaranju omotnice.

Ponude prema redoslijedu otvaranja omotnica s priloženim ispravama:

 1. Bodulija d.o.o., I. Meštrovića 21 a, Krk, 80707774619

Ponuda zaprimljena je dana 12.11.2021. godine,

Prilozi:

 1. Izvadak iz sudskog registra
 2. Uvjerenje o plaćenim svim obvezama od Porezne uprave
 3. Dokaz o uplati jamčevine

Pregledom ponude i priložene dokumentacije utvrđeno je da je podnositelj ponude dostavio svu traženu dokumentaciju te da ispunjava uvjete iz javnog poziva te se stoga pristupa bodovanju prema kriterijima kako slijedi:

 

KRITERIJI

BR.
BODOVA

Prigodni i raznovrsni meni/jelovnik (detaljan popis jela, pića, napitaka i deserta i ostalih jela)

1-20

Sudjelovanje na manifestacijama u organizaciji TZ Grada Krka

10

Sudjelovanje na ranijim izdanjima adventskih programa u gradu Krku

5

 

Slijedom navedenog, daje se skupni prikaz bodovanja urednih ponuda prema redoslijedu zaprimanja kako slijedi:

 

Rbr.

Ime i prezime
/ naziv

Adresa

Mjesto

OIB

MENI /
JELOVNIK

MANIFES.

ADVENT
PROGRAMI

UKUPNO
BODOVA

 1.  

Bodulija d.o.o.

I.Meštrovića 21a

Krk

80707774619

20

10

0

30

 

Slijedom izvršenog bodovanja, utvrđuje se konačna lista odabranih ponuditelja kako slijedi:

 

Rbr.

Ime i prezime
/ naziv

Adresa

Mjesto

OIB

MENI /
JELOVNIK

MANIFES.

ADVENT
PROGRAMI

UKUPNO
BODOVA

 1.  

Bodulija d.o.o.

I.Meštrovića 21a

Krk

80707774619

20

10

0

30

 

Konačna lista odabranih ponuditelja dostavlja se direktoru TZG Krka na daljnje postupanje.

Povjerenstvo je završilo sa radom u 14:00 sati.

Članovi Povjerenstva:

 1. Danko Milohnić 
 2. Gordana Borjanić
 3. Maja Lukanović Kosić

TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2022. znaor.com