Ovaj vodič nudi kraću povijesnu kronologiju zbivanja na prostoru grada Krka od njegovih početaka do danas. Detaljnije se osvrće na vladavinu obitelji Frankopan i njenu važnost na ovome prostoru. Tu je i prikaz povijesti turizma u gradu Krku koji je tijekom posljednjih stotinjak godina postao kao ključna gospodarska grana stanovnika Krka.

1. ZIDINE

Grad je i danas u cijelom svome opsegu opasan bedemima čiji su različiti slojevi vremena i povijesti sačuvani do danas. Zidine oko grada građene su i pregrađivane počevši od vremena Ilira pa sve do pada Venecije. Prvi spomen današnjih zidina je iz I. stoljeća prije Krista. Posljednja važna pregradnja bedema bila je krajem XV. Stoljeća.

 

2. VELIKA GRADSKA VRATA

360° pano

Nakon što je grad u cijelosti postao opasan zidinama, ova su vrata postala glavni ulaz za sve koji su u grad dolazili morskim putem, tim više što su se izvoro nalazila južnije, na završetku dekumane, kao i sam glavni gradski trg. Velika gradska vrata na ovom se mjestu spominju od 1350.

 

3. STARA GRADSKA VIJEĆNICA

360° pano

Ova kula-zgrada potječe iz XV. Stoljeća. U njenom su se prizemlju nalazila gradska vrata. Gradili su je otočani bez plaćene nadnice. Na njenom istočnom pročelju nalaze se grbovi dužda Augustina Barbariga. Pod njima je sat s 24 polja koji se prvi put spominje 1538.

 

4. VELA PLACA

360° pano

Iako se za glavni trg očekuje da će se nalaziti u središtu grada, glavni gradski trg u Krku tijekom vremena je mijenjao mjesto da bi se konačno našao na samom zapadnom rubu grada, tik uz glavna gradska vrata. Trgom dominira bogato ukrašeni zdenac iz 1557.

 

5. PLUJ

Evo još jedne sačuvane riječi veljotskoga govora u nazivu za ulicu. Riječ pluj dolazi iz latinskoga jezika: pluvia je označavala kišu, ali i mjesto nagiba gdje kišnica nabuja slijevajući se s krovova.

 

6. NIKOLA UDINA ALGAROTTI

360° pano

Nikola Udina Algarotti (1791-1838) znamenita je ličnost grada Krka iz prve polovice 19. st. Završio je teološke i filološke studije, a tijekom života bavio se filologijom, prevođenjem, skladanjem te sakupljanjem glazbenoga i književnoga materijala. Ponajviše je poznat po tomu što je rodnom gradu ostavio vrlo vrijednu donaciju od tri zbirke: gudačke instrumente, muzikalije i knjige.

 

7. DEKUMANA

360° pano

Prema rimskoj shemi tlorisa gradova, dekumana je poveznica njihove istočne i zapadne točke. Krčka dekumana povezuje Pizanska vrata s glavnim trgom, odnosno s Velikim gradskim vratima.

 

8. MALA PLACA

360° pano

Ovo je prošireno križanje dviju glavnih ulica rimskoga Krka: karda i decumane,koje dijele grad na četvorine. Ujedno, Mala placa je i središnja točka najstarije gradske jezgre. Današnju Malu placu Rimljani su nazivli Starim trgom, stoga se zaključuje da se trg na ovo istom mjestu nalazio još u doba Liburna.

 

9. KARDO

360° pano

Prema rimskoj shemi tlorisa gradova, kardo je poveznica njihove sjeverne i južne točke. Krčki kardo spušta se od gornjih vrata do biskupije gdje su se nalazila prvotna južna gradska vrata. Ulica kardo jedna je od dviju temeljnih osi grada.

 

10. KRČKI NATPIS

Ovo je zapis na kamenu iz XI. Stoljeća. Pronađen je ovdje kao ugaoni kamen. Natpisom: „Ovo pisa opat Maj i Radonja, Rugota, Dobroslav“, najvjerojatnije se potpisuje gradnja nekadašnjeg benediktinskog samostana sv. Ivana. 

 

11. KUĆA NAVE

360° pano

Ovo je elegantna obiteljska kuća baroknog pročelja s tipičnim baroknim impostima prozora i pragova. Jedno krilo ove kuće odlikuje se romaničkim i gotičkim elementima, a to upućuje da je kuća Nave zapravo spojena od dviju zgrada. Na grlu cisterne u unutrašnjosti kuće uklesana je godina 1694.

 

12. ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE

360° pano

Sagrađena je 2005. kao primjer suvremene arhitekture savršeno uklopljene u povijesnu gradsku jezgru i sakralni kompleks u okruženju. S istočne strane, obnovljene gradske zidine dominiraju zgradom škole. U učionici u prizemlju mogu se vidjeti ostatci bunara  benediktinskog samostana koji se nekad nalazio na ovome mjestu.

 

13. TRG KRČKIH GLAGOLJAŠA

360° pano

Ovo je najviša točka povijesne gradske jezgre i stjecište dviju velikih uzdužnih ulica, Karda i Galije. Ova je gradska uzvisina oduvijek bila kultno mjesto napučeno sakralnim građevinama: samostan i crkva sv. Franje, samostan i crkva sestara Benediktinki, crkva Majke Božje od zdravlja te ranije, samostan i crkva klarisa te muški benediktinski samostan (na mjestima današnje osnovne škole i školske sportske dvorane). Zbog toga se ova sjeverna uzvisina grada ponekad slkovito naziva „mali Vatikan“.

 

14. CRKVA MAJKE BOŽJE OD ZDRAVLJA

360° pano

Ovo je trobrodna romanička crkva bivšeg  benediktinskog samostana iz  XI. Stoljeća. Izvorno je bila posvećena sv. Mihovilu. Radi obrane grada od kolere, u XIX. stoljeću mijenja titular. Zvonik na zapadnom pročelju iz istog je razdoblja kao i crkva.

 

15. CRKVA SV. FRANJE

360° pano

Izgrađena je u gotičkome stilu tijekom XIII. Stoljeća. Današnja je sakristija bila primarni prostor crkve. Zvonik je sagrađen kasnije: njegov gornji dio tek u XVIII. Stoljeću. 

 

16. SAMOSTAN SV. FRANJE

360° pano

Franjevci se u Krku prvi put spominju 1277. Isprva, samostan je bio dio sjevernog gradskog bedema. Istočno krilo samostana podignuto je 1910. Kao sjemenište. Ovdje se čuva slika Bogorodica s djetetom  talijanskog renesansnog slikara Vittorea Carpaccia.

 

17. SJEVERNA GRADSKA VRATA (GORNJA VRATA)

Predstavljala su ulaz/izlaz u grad/iz grada iz Fullfiniuma i prema Fulfiniumu i dalje na rimsku cestu prema Dalmaciji. Prvi put se spominju u XII. stoljeću. Nadgradnja i vratnice uklonjeni su  tijekom prve polovice XIX. stoljeća.
 

18. CRKVA BENEDIKTINKI

360° pano

Pod titulom Sv. Marije Anđeoske, crkva se prvi put spominje u XIV. stoljeću. Njena je unutrašnjost barokizirana u XVIII. Stoljeću. Tada je glavni oltar postavio Riječanin Sebastian Petrucci. Zvonik se nalaz sa strane crkve, unutar samostana.

 

19. SAMOSTAN BENEDIKTINKI

360° pano

Potječe iz XIII. Stoljeća. Nastajao je postupno: najprije dio oko crkve, zatim sjeveroistočno pa južno krilo. Od 1806. Do 1903. Redovnice su ovdje vodile osnovnu školu  na talijanskom jeziku.

 

20. KAPELA SV. ANE

Jedna je od rijetkih sačuvanih kapela srednjevjekovnoga Krka. Nestajanje obitelji koje su ih izgradile i ukidanje bratovština svelo je broj sačuvanih kapela u gradu na svega tri.
 

21. LONDRONA

360° pano

 Stari dokumenti nekoliko slijepih ulica u gradu nazivaju zajedničkim imenom androna. Taj je naziv grčkoga podrijetla. Te ulice Krčani i dan danas zovu istim imenom koje je s vremenom i predajom ponešto prilagođeno – londrona.

 

22. KUĆA CELEBRINI

Ova obiteljska kuća ima prizemlje i dva kata. Na njenom su pročelju barokna obilježja. Obitelj Celebrini javlja se u Krku  oko 1700. Tijekom austrougarske vladavine, u ovoj se zgradi nalazio kotarski sud. 
 

23. KUĆA MITIS

U središtu nadvratnika ove obiteljske kuće ugrađen je obiteljski grb s janjetom – simbolom za blagost. A blagost je upravo u vezi s obiteljskim prezimenom: lat. Mitis = blag. Pri vrhu pročelja zgrade nalaze se lijepo izrađene saracene.
 

24. KUĆA CETINIĆ

Riječ je o nizu triju renesansnih zgrada s grbovima plemićke obitelji  Cetinić koja se u Krku spominje od 1431. Obiteljskim grbom ukrašen je i grlić cisterne iz 1655. koji se nalazi  u dvorištu.
 

25. KAPELA SV. JOSIPA

360° pano

Ova se kapela naziva još i Majka Božja karmelska. Iz XVII. Je stoljeća i jedna je od triju do danas sačuvanih kapela unutar povijesne gradske jezgre. Mnoge su gradske kapele napuštene krajem mletačke vladavine.

 
TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2024. znaor.com