Ovaj vodič nudi kraću povijesnu kronologiju zbivanja na prostoru grada Krka od njegovih početaka do danas. Detaljnije se osvrće na vladavinu obitelji Frankopan i njenu važnost na ovome prostoru. Tu je i prikaz povijesti turizma u gradu Krku koji je tijekom posljednjih stotinjak godina postao kao ključna gospodarska grana stanovnika Krka.

26. PJANKA

360° pano

Mali trg na križanju dviju velikih gradskih ulica: dekumane i galije. Na ovom nevelikom trgu smještene su važne zgrade: dom obitelji Frankopan na južnoj te kuće plemića Cetinić na zapadnoj strani.

 

27. MAURA KAL

360° pano

U nazivu ove ulice sačuvane su riječi veljotskoga govora: velika kala, velika ulica. Veljotski je bio dijalekt romanskoga dalmatskoga jezika koji je zamro krajem XIX. stoljeća.

 

28. KNEŽEV DVOR (Dom obitelji Frankopan)

360° pano

Pretpostavlja se (bez pisanih potvrda) da se dom obitelji Frankopan nalazio na trgu Pjanka. Veličina ove zgrade te kuće plemića u neposrednom susjedstvu  upućuju na zaključak da je knežev dvor bio upravo ovdje.

 

29. VELIKA KUĆA

360° pano

To je naziv za ovu obiteljsku kuću s nadvojem preko ulice koja se prvi put spominje 1538. Prikaz Marije s djetetom u prizemnoj niši zgrade Krčani nazivaju Madonetta, što je s vremenom postalo ime cijelog predjela Grada.

 

30. BOMBE

360° pano

Ova je ulica prva poveznica dekumane i sjevernih gradskih vrata. Ovim je nazivom imenovana u dokumentu iz 1502. Često se naziva i kuntrada sv. Jurja po istoimenoj kapeli koja se u njoj nalazila. 

 

31. PIZANSKA VRATA (ISTOČNA GRADSKA VRATA)

Spominju se  uz kaznu za izdajstvo u Krčkom statutu iz XIII. Stoljeća. Izdajnika bi se izvrglo javnom ruglu:zavezan za rep magarca, na očigled mještana,  prolazio bi duž cijelu dekumanu, do Velikih gradskih vrata.
 

32. KAMPLIN

360° pano

U imenu ovoga trga latinska je riječ campus , polje. U doba rima, na ovom je trgu bilo vježbalište u sklopu obližnjih termi. Ostatci stupova koji se danas nalaze na Kamplinu svjedoci su veličajnih građevina toga razdoblja. Kasnije, počevši od srednjega vijeka, Kamplin je postao mjesto viteških dvoboja.

 

33. KAŠTEL

360° pano

Utvrda knezova Frankopana građena od XII. do XIV. stoljeća o čemu govore izvješća mletačkih providura. Ovaj je kaštel imao više namjena: odavde se čuvao grad od snapada s mora, a četverokutna kula služila je kao sudnica.

 

34. BISKUPSKI DVOR

Krčka biskupija spominje se već u VII. Stoljeću. Najstariji dio ove građevine je njezino istočno krilo  za koje se pretpostavlja da je građen u isto vrijeme kad i Katedrala. Prvi, imenom poznati krčki biskup, bio je Andrija.
 

35. RIMSKE TERME (uz Katedralu)

Ostatci ovih termi nasljeđe su rimskog municipalnog naselja Curicum. Smještene su uz južni kraj Karda. Sačuvan je dio jednog bazena i dijelovi drugih prostorija. Sastavni dio ovih termi bilo je vježbalište – današnji trg Kamplin.
 

36. SAKRALNI KOMPLEKS

360° pano
 

37. TISKARA KURYKTA

Utemeljio ju je biskup Antun Mahnić 1899. Pored publikacija Staroslavenske akademije  na latinici i glagoljici, ovdje su se tiskale revije „Hrvatska straža“ i „Pučki prijatelj“. Radila je do 1919. Kada su je uništili D'Annunzijevi arditi.  STAROSLAVENSKA AKADEMIJA Utemeljio ju je biskup Antun Mahnić 1902. Baviila se studijem staroslavenskoga jezika i glagoljice. Četiri je godine ovdje radio Čeh Josip Vajs, ugledni slavist i sveučilišni profesor u Pragu. Djelovala je do 1918. Današnji sljednik Mahnićeve Akademije je Staroslavenski institut u Zagrebu. 
 

38. RIMSKE TERME (u Ribarskoj ulici)

I ove su terme nasljeđe rimskog municipalnog naselja Curicum. Građene su u dvije faze: tijekom II. i IV. stoljeća. Nalaze se uz zapadni kraj Dekumane.  Sačuvani su dijelovi bazena i crno-bijelog mozaika s prikazom Tritona na gozbi.
 

39. MALA VRATA

360° pano

Južni izlaz iz grada izvorno se nalazio u bedemima biskupskoga dvora kao južni završetak Karda. Na današnje su mjesto premještena krajem XIV. stoljeća zbog dogradnje biskupskoga dvora. Pred ovim vratima nalazio se mali mul – ulaz u grad za ribare.

 

40. MUL PRED BISKUPIJOM

360° pano

Zajedno s pripadajućim dijelom rive izgrađen je 1913. Kao okomica na lukobran predstavlja dodatnu sigurnost od vjetrova iz sjevernoga kvadranta. S lukobranom čini ušće današnje gradske luke.

 

41. MUL ISPOD PARKA

360° pano

U Krčkom statutu iz XIV. stoljeća stoji zapisano:  „Sav teret ima se iskrcati na javnome mulu i uvesti u grad kroz velika vrata.“ Tijekom XV. Stojeća mul se popravljao i trošak popravka snosili su svi otočani.

 

42. KULA NA OBALI

360° pano

Ovo je šesterostrana ugaona kula srednjovjekovnog  zapadnog i južnog  dijela gradskih zidina. Dao ju je sagraditi knez Nikola Frankopan 1407. O tome govore natpis i grb  uklesani na rimskoj steli  iz I. stoljeća s prikazom supružnika. 

 

43. KRČKA PASARA

Je manja barka koja se razlikuje od ostalih plovila „na dva kraja“ po prostranijem prostoru na krmi. Upravo je zbog toga postala omiljena barka među ribarima i brzo se proširila duž cijelog Jadrana. Zahvaljujući laganom i okretnom trupu , pasara je poslužila kao model za izgradnju regatne jedrilice L-5. Ovom se pasarom grad Krk predstavio na Festivalu mora i mornara u Brestu (Francuska) 2012. godine.

 

44. KRUŠIJA

360° pano

Prema talijanskoj riječi corso – tok, krušija je izgrađena na ušću ponornice Ponikve u more Još u XX. Stoljeću žene su, noseći pune kablove na glavi, dolazile ovamo ispirati rublje.

 
TZ Krk

Turistička zajednica Grada Krka
Vela placa 1/1 - 51500 - Krk - Hrvatska
- +385 51 221 414

© 2022. znaor.com