Anketa

Anketa o akustičkoj kvaliteti obalne šetnice Grada Krka

Poštovane građanke i građani grada Krka,

Obraćamo Vam se zamolbom za suradnju u prikupljanju podataka za potrebe Elaborata akustičke (zvučne) kvalitete obalne šetnice grada Krka. Cilj Elaborata je utvrditi stanje zvučnog okoliša u vrijeme turističke sezone kada raste udio pritužbi na buku. Naručioci Elaborata su Grad Krk i Turistička zajednica Grada Krka.

U Vašem je interesu da svojim odgovorima i sugestijama izravno sudjelujete u nastojanjima preveniranja problema buke kao i pronalaženja optimalnog načina upravljanja zvukom i glazbom u zvučno najživljem dijelu grada Krka.

Nadamo se Vašem odazivu u aktivnom iskazivanju interesa za ovaj problem koji sve više opterećuje turističke destinacije ne samo diljem Hrvatske, već i globalno.

Anketu možete ispuniti online, u TIC-u ili ju preuzeti sa web stranica: Anketa PDF Anketa DOC te isprintati i ispunjenu donijeti u TIC.
- Rok za ispunjavanje ankete je prošao.

U TIC-u nalazi se za to predviđena kutija u koju ćete anonimno moći odložiti vašu popunjenu anketu.

Rok za dostavu je 15.09.2018. do 21h.

Napominjemo da je anketa anonimna.

Srdačan pozdrav

Diana Grgurić – izrađivač elaborata
Aleksandar Valenčić - direktor


© 2020. znaor.com