Natječaj za prijavu rješenja suvenira

NATJEČAJ ZA PRIJAVU RJEŠENJA SUVENIRA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA KRKA

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolji propozicije natječaja i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označen posebnom markicom, te prezentiran, odnosno ponuđen na prodaju, u novom prostoru Turističko-informativnog centra smještenom u gradu Krku na adresi Stossmayerova 9, Krk.
Autori/proizvođač odabranih suvenira biti će nagrađeni posebnim priznanjem.

2. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

3. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i/ili otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

4. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija (foto-audio-video dokumentacija). Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima prednost će imati ona rješenja načinjena od ekološki prihvatljivih i za ovo podneblje karakterističnih materijala: kamena, drva, keramike, gipsa, metala, tekstila, stakla, voska, slame, papira itd.
Prijavljeni suveniri mogu biti predmeti umjetničke i/ili uporabne vrijednosti.

5. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

6. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenom pakiranju, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu.

7. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivati će peteročlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka.
Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, kvaliteta, prezentacija, estetika, skladnost, ekologija, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i/ili otoka Krka.
Obzirom na kvalitetu prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijeti će odluku o odabiru suvenira koji će uz izlaganje u prostoru Turističko-informativnog centra steći pravo nošenja markice s pripadajućim logom i oznakom.

8. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratiti će se autorima/proizvođačima.

9. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.

10. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

11. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je do 01. svibnja 2012. (osobno ili poštom) dostaviti na sljedeću adresu: 

Turistička zajednica Grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk
s naznakom: Za natječaj za prijavu rješenja suvenira.

12. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj telefona: 385 (0)51 221 414.

13. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.    

14. Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena svim sudionicima natječaja u pisanom obliku, te objavljena sa služebim Internet stranicama Turističke zajedice Grada Krka i Grada Krka.

15. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete. 

16. Natječaj je otvoren od 15. ožujka do 01. svibnja 2012., a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

doc Download prijavnice za natječaj

TZ Grada Krka

 


© 2020. znaor.com