O Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)

25. svibnja 2018. počine primjena Uredbe (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR).

O načinu obrade osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici zaštite osobnih podataka koju možete pronaći ovdje.

 

 


© 2020. znaor.com