Krčki karneval 2015.

karneval_maska

Krčki karneval  11. 1. - 17. 2.2015.

11. 01. 2015. Otvaranje karnevala

Podizanje karnevalske zastave na Veloj placi
2. Vignole Spust - spust karetima

11:15 - Vela placa

Zabave u karnevalskom šatoru na autobusnom kolodvoru:

17.1.  (subota)  21.00 – 03.00    Jole, L’Amour

24.1.   (subota)  21.00 – 03.00     Insula

25.1.  (nedjelja)  16.00 – 20.00    Insula

31.1.  (subota)  21.00 – 03.00     Lady Luna

1.2.   (nedjelja)  16.00 – 20.00   Insula

7.2.   (subota)  21.00 – 03.00    Insula, Narodni dar

8.2.   (nedjelja)  16.00 – 20.00   Insula

14.2. (subota)  21.00 – 03.00     Insula, TS Boduli

17. 02. 2015. Zatvaranje karnevala

Spaljivanje Mesopusta
Spuštanje Karnevalske zastave
Nastup grupe Insula i Gradske glazbe Krk
16.00 – 20.00 - Krčka riva

 


© 2020. znaor.com