Katica Stanić Babić

Draga Bašćanska 227, 51522 Draga Bašćanska
+385 98 179 2930

Obrt za usluge i proizvodnju My Way

1 Magnet od lakiranog glinamola s motivom glagoljskih slova
2 Ogrlica s medaljonom od lakiranog glinamola ukrašenog motivom glagoljskog slova
3 Naušnice od lakiranog glinamola s motivom glagoljskog slova