Meri Lukarić

Giuseppe Duella 12, 51000 Rijeka
+385 98 232 840

1 Platnene torbe s otisnutim fotografskim motivima otoka Krka
2 Šarene platnene torbe s otisnutim tekstovima pjesama na temu otoka Krka ili tekstovima krčkih pjesnika i glazbenika