Sabina Barbiš & Mario Depicolzuane

Lanišće 2, 51511 Malinska
+385 91 518 2300

1 Pij!, setovi tradicijskog keramičkog posuđa za suvremenu uporabu
2 Zlatne i srebrne točke - vizualizacija pučke glazbe otoka Krka, serija od 15 plakata - 68x48 cm